NL I FR

Mobiele Breekinstallaties

KWALITATIEVE PRODUCTEN EN EEN VLEKKELOZE SERVICE!

Maakt van bouwafval, de grondstof van morgen

Recyclage en Compostering

De firma Recyclage en Compostering kortweg Recom zag het eerste daglicht in het jaar 2000, doch was niet aan zijn proefstuk toe.

Met reeds opgedane kennis binnen het domein van Croes bvba groeide het bedrijf snel uit tot een gereputeerde speler in de recyclagewereld. Het werkdomein van de firma bestrijkt reeds heel België en daarbuiten.

Meer dan recyclage

Recom nv laat niet niets onbenut binnen de bouwwereld. Elk afvalproduct wordt vakkundig omgezet in een nieuw volwaardig kwalitatief eindproduct.

Zo recycleren we puin en beton van afbraakwerkzaamheden alsook het groen -en houtafval. Deze worden op hun beurt dan opnieuw aangewend in diverse sectoren.

Aarzel niet ons te contacteren voor meer info.

Vraag uw offerte aan

Ontdek onze Quality Labels

Onze geproduceerde granulaten voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen geldig binnen de sector. We maken geen onderscheid naargelang de locatie van productie.

Veiligheid is geen hol begrip bij de firma Croes en Recom. Veiligheid,gezondheid en milieu gaan hand in hand bij alle activitieten die we doen. Deze punten moeten gewaarbord blijven voor zowel onze eigen mensen en medewerkers in eender welke 

Recom verzet bergen! 

Ontdek onze brochure >